Xoves 23 de Marzo de 2023

O Miño propón destinar os 361.000 euros do Plan Único a reforzar os servizos sociais e sufragar gasto corrente


● A proposta que se levará a pleno inclúe 53.694,51 euros de gasto social e 307.343,28 euros en gasto corrente.

● No Plan Único complementario incluíuse un proxecto para a pavimentación do camiño de Lameira a Vos Castros, en Carantoña.

O goberno local de Miño presentará no pleno deste próximo luns, 13 de febreiro, a proposta do Plan Único 2023 da Deputación dá a Coruña no que ten asignados un total de 361.037,79 euros que pretende dedicar a reforzar os servizos sociais e sufragar gasto corrente.

A través do Plan Único Adicional, creado para sufragar gastos sociais extraordinarios, o Concello recibe 53.694,51 euros, que serán utilizados para ampliar o persoal, técnico e/ou administrativo adscrito aos servizos sociais do Concello e axilizar así a atención aos usuarios e usuarias, para a execución doutras medidas de carácter extraordinario, a adquisición de equipamento técnico asistencial para cedelo ás persoas que o necesiten e non poidan acceder a este, e para adquirir equipamento para o desenvolvemento dos programas de Servizos Sociais.

Doutra banda, no Plan Único de cooperación ás obras e servizos, que suma 307.343,28 euros, usarase ao completo para financiar gasto corrente. Ademais, tamén se tratará no pleno a aprobación do Plan Complementario provincial, no que o goberno local incluíu un proxecto, valorado en 81.554,58 euros para a pavimentación do camiño de Lameira a Vos Castros, en Carantoña.

O alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, valora a natureza do Plan Único da Deputación “que, ano tras ano, permítenos destinar, baixo o noso criterio, o diñeiro para crear ou mellorar as infraestruturas que nós creamos convenientes, ademais de supoñer unha gran axuda para o funcionamento corrente do Concello”.

Ademais, o rexedor subliñou que “dada a limitación que ten o Plan Único en contía, temos previsto realizar outras obras de pavimentación, abastecemento e saneamento en todas as parroquias do concello, con fondos doutras subvencións ou propios”.