Mércores 06 de Xullo de 2022

O goberno local presentará unha modificación de crédito para mobilizar 1,4 millóns de euros en obras para Miño


• A través dunha modificación do orzamento de 1,4 millóns de euros sufragaranse 11 proxectos de mellora da seguridade viaria, servizos e infraestruturas.

O goberno local do Concello de Miño preparou un ambicioso plan de investimentos que permitirá mobilizar un total de 1,4 millóns de euros para realizar obras en todo o municipio e que se presentará no próximo pleno, previsto para o xoves 16 de xuño, para a súa aprobación e posterior execución.
Esta modificación orzamentaria é posible grazas ao remanente de 1,9 millóns de euros resultante da liquidación obtida no exercicio 2021 e co que se sufragarán 11 proxectos de mellora da seguridade viaria, servizos e infraestruturas.

Este lote de melloras inclúe: reafirmado de camiños en Perbes e Miño (63.181,69 euros); acondicionamento de camiños en Miño, Castro, San Xoán e Perbes (236.132,59 euros); pavimentación Costa Sabugueiro (45.273,94 euros); pasos sobreelevados en Miño e Costa Miño (36.744,84 euros); mellora da accesibilidade na rúa Loios (47.981,47 euros); pavimentacións en As Cobelas- Bemantes, camiño real en Bañobre e camiño de Ar en Buíña (49.526,93 euros); acondicionamento de praza en camiño da Fonte (115.401,03 euros); rede de abastecemento e saneamento en Visouteiro (57.039,41 euros); financiamiento da parte correspondente ao Concello no proxecto de renovación das instalacións de iluminación en todo o municipio (539.726,84 euros); e a contía que debe asumir o Concello no proxecto de reforma do Club Náutico (130.542,70 euros) e construción dunha rampla en Ponte do Porco (36.795,07 euros).

O alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, destaca que “a pesar dá situación de débeda que nos atopamos, a xestión que estamos levando a cabo permitiu aumentar un remanente que agora fai posible que levemos a cabo este paquete de obras que mellorarán a vida dúas cidadáns en todas as parroquias do municipio, e reservar 500.000 euros para facer fronte ao pago dás cotas de amortización dá débeda acumulada”.