Sábado 02 de Xullo de 2022

Cambre concede 7.500 euros a tres entidades sociais que traballan pola integración de persoas condispacidade


 

O alcalde de Cambre, Manuel Rivas e a concelleira de Servizos Sociais e Benestar, María Jesús González Roel, asinaron ou pasado 24 de outubro tres convenios de colaboración con varias entidades sen ánimo de lucro do concello,APEM, ARElA e ASPACE. A presidenta de Apem, Antonia Pérez, a presidenta de Arela, Belén Sixto, e Antonilin Rodríguez, de Aspace,asistiron o acto do pasado venres. En total ou concello destina para ás tres asociacións 7.500 euros co obxectivo de que continuendesenrolando vos seus programas de axuda promoción social dous enfermos mentais, con paralise cerebral ou persoas con algunhadiscapacidade e ás súas familias.

APEM (Asociación Peo Enfermos Mentales de La coruña)

Apem conveniou unha axuda de 3.000 euros. Entre vos obxectivos desta asociación Asociación está ou dá recuperación e rehabilitación dous enfermos mentais do municipio de Cambre e asúa integración na sociedade, así como poder prestar asesoramento psicolóxico e sobre saúde mantal aos familiares dous afectados pola enfermidade mental, e posibilitar a ocupacióndo tempo de lecer déaste colectivo que non ten suficientes recursos para poder acudir e desenvolver actividades acordes a súaproblemática. Por todo isto, ou concello de Cambre ven asinando nos últimos anos, convenios de colaboración con esta Asociación,xa que carece do persoal e recursos necesarios para fomentar este tipo de actividades. Ditos convenios formalizados en anos anteriores entre este Concello e APEM para a promoción social dous discapacitados psíquicos realizáronse de xeito satisfactorio. Así, un ano máis, proponse a aprobación dun novo convenio, para déaste xeito seguir prestando a atención necesaria aos veciños eveciñas de Cambre con enfermidades mentais, físicas e/ousensoriais a través dous recursos e persoal do que dispoña APEM, facilitando a incorporación nos talleres que se desenvolvan dende a mesma onde adéstrase aos usuarios en diferentes técnicas:encadernación, enmarcado de cadros, cestaría, xardinería, cerámica, cartón pedra, costura, coiro, mecánica…
Así como participación na Escola de familia e grupos de autoaxuda. Actualmente asisten ao centro 6 veciños do municipio de Cambre.

AREla (Asociación de Persoas con Discapacidade e Familiares deCambre)

Arela conveniou unha axuda de 2.500 euros A Asociación de Persoas con Discapacidade e Familiares de Cambre (AREla) nace non ano 2007, a través dun grupo de familiares de enfermos con algún tipo de discapacidade, xa sexa sensorial, cognitiva, física ou síquica que tingan moitas inquedanzas e querían loitar polos dereitos dás persoas con discapacidade e de poder ofertar, por un lado, máis actividades de ocio e lecer para este colectivo (excursións, saidas culturais, celebración de datas sinaladas…), e por outro lado, poder ofrecer servizos de xeito máis económico que son necesarios para eles, tales como fisioterapia, logopedia e terapia ocupacional. Así, proponse a aprobación dun convenio para formalizar a subvención nominativa consignada non orzamento municipal de 2014, e déasche xeito colaborar na prestación dá atención necesaria aos veciños e veciñas de Cambre condiscapacidade e aos seus familiares, a través dous medios e persoal dous que dispoña AREla, e facilitando a incorporación aos servizos e ás actividades de lecer que se desenvolvan dende a mesma e que son ás seguintes:

A. SERVIZOS:

– Tratamento logopédico: para previr e tratar alteracións dá fala, voz, linguaxe, audición, lectura e escritura.
Ás sesións (2 semanais dunha hora cada unha) realízanse de xeitoindividualizado e en coordinación Co Centro de ensino do neno.
– Fisioterapia: potenciar ou desenvolvemento sicomotor que limita a independencia dous usuarios, empregando un conxunto de técnicas que prevén e readaptan aos usuarios.
A fisioterapeuta contratada, traballa non local dá Asociación de luns a venres catro horas diarias, sumando un total de 20 horas semanais.
– Terapia Ocupacional
– Piscina rehabilitadora

B. ACTIVIDADES:

– Excursións
– Asistencia a varios partidos en Riazor
– Comida de Nadal e Entroido
– …

Actualmente existen case 40 socios que se benefician de todos estes servizos e actividades, e ou obxectivo do Concello de Cambre coa sinatura déasche convenio e promover e dar a coñecer esta Asociación a todo ou municipio de Cambre para que posibles usuarios se poidan beneficiar dás actividades dá mesma.

ASPACE (Asociación de Paralíticos Celerabrales)

Aspace conveniou unha axuda de 2.000 euros. Proponse a aprobación dun convenio para formalizar a subvención nominativa consignada non orzamento municipal de 2014, e déasche xeitocolaborar na prestación dá atención necesaria ás familias de Cambre con paralise cerebral, para beneficiarse do servizo de hidroterapia través dous medios e persoal dous que dispoña ASPACE.